استخدام بیرون بر اسلش

دورکاری ادمین مداجاب در چرخکار ایمیل شغل

جزئیات شغل

  • سابقه کار مرتبط مهم نیست
  • جنسيت مهم نیست
  • حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز مهم نیست

توضیحات شغل

بیرون بر اسلش تعداد چرخ پایین نیازمندیم

(کار دائم)

(تسویه نقدی)

تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۶۶۰۴۲

مهارت های مورد نیاز

شغل های دیگری که ممکن است بخواهید