استخدام تعدادی مزدی دوز

تمام وقت ادمین مداجاب در چرخکار ایمیل شغل

جزئیات شغل

  • سابقه کار مرتبط مهم نیست
  • جنسيت مهم نیست
  • حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز مهم نیست

توضیحات شغل

تعدادی مزدی دوز شلوار  اسلش فوری نیازمندیم .

تلفن: 33776022 -09128342917

مهارت های مورد نیاز

شغل های دیگری که ممکن است بخواهید