استخدام تعدادی وسط کار

۱۵ خرداد ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

به تعدادی وسط کار با تسویه هفتگی نیازمندیم

محدوده بهارستان

(تماس1هفته)

09015196041