استخدام خیاط آقا

۲۰ خرداد ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

به چند خیاط آقا ترجیحا با تجربه درموارد ذیل با بیمه و تمام مزایا نیازمندیم

1 نفر تودوزی خودرو

2 نفر کیف دوز

3 نفر راسته دوز

محدوده شهریار

تلفن: 65604750