استخدام خیاط آقا

تمام وقت ادمین مداجاب در خیاط ایمیل شغل

جزئیات شغل

  • سابقه کار مرتبط مهم نیست
  • جنسيت مهم نیست
  • حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز مهم نیست

توضیحات شغل

به چند خیاط آقا ترجیحا با تجربه درموارد ذیل با بیمه و تمام مزایا نیازمندیم

۱ نفر تودوزی خودرو

۲ نفر کیف دوز

۳ نفر راسته دوز

محدوده شهریار

تلفن: ۶۵۶۰۴۷۵۰

شغل های دیگری که ممکن است بخواهید