استخدام خیاط

تمام وقت ادمین مداجاب در خیاط ایمیل شغل

جزئیات شغل

  • سابقه کار مرتبط مهم نیست
  • جنسيت خانم
  • حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز مهم نیست

توضیحات شغل

تنه دوزپیراهن مردانه جعبه ای و بیرون برتنه وسط کارخانم نیازمندیم

تسویه نقدآخرهفته

(محدوده میدان خراسان)

تلفن همراه: 09126149095

شغل های دیگری که ممکن است بخواهید