استخدام راستـه دوز(تریکو)

تمام وقت ادمین مداجاب در خیاط ایمیل شغل

جزئیات شغل

  • سابقه کار مرتبط مهم نیست
  • جنسيت مهم نیست
  • حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز مهم نیست

توضیحات شغل

راسته دوز(تریکو) جهت کار درکمپانی پوشاک

پایه حقوق ۴ میلیون

محیـط مناسب

تسویه نقدی تماس تا یکهفته ( شهرک کاروان )

تلفن: ۳۳۸۶۱۱۹۹

شغل های دیگری که ممکن است بخواهید