استخدام راسته دوز جهت تیشرت

تمام وقت ادمین مداجاب در خیاط ایمیل شغل

جزئیات شغل

  • سابقه کار مرتبط مهم نیست
  • جنسيت مهم نیست
  • حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز مهم نیست

توضیحات شغل

راسته دوز جهت تیشرت مردانه

( تسویه هفتگی)

محیط مناسب

محدوده جمهوری

تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۹۸۷۶۰۶
تلفن: ۶۶۸۶۶۷۹۱

شغل های دیگری که ممکن است بخواهید