استخدام زیگزالدوز و میاندوزکار

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

زیگزالدوز و میاندوزکار نیازمندیم.

محدوده جمهوری

44 58 96 66