استخدام زیگزال دوز و میاندوزکار

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

به چند زیگزال دوز و میاندوزکارحرفه ای خانم جهت کار تریکو نیازمندیم.

محدوده نازی آباد

0921334624355805332