استخدام زیگزال دوز و میاندوزکار

تمام وقت ادمین مداجاب در الگوساز , در زیگزال دوز , در میان دوز , در نمونه دوز ایمیل شغل

جزئیات شغل

  • سابقه کار مرتبط مهم نیست
  • جنسيت مهم نیست
  • حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز مهم نیست

توضیحات شغل

زیگزال خطی90میاندوزخطی80 کار دائم بیمه الگوساز و نمونه دوز

محدوده کرج نیازمندیم .

تلفن: 09122941612

مهارت های مورد نیاز

شغل های دیگری که ممکن است بخواهید