استخدام زیگزال دوز و میاندوز کار ماهر

۷ خرداد ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۷ خرداد ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

زیگزال دوز و میاندوز کار ماهر با حقوق و مزایایی عالی کار ثابت و تسویه نقدی نیازمندیم.

محدوده سی تیر

0912003718066708736