استخدام زیگزال دوز کار و میاندوز کار ماهر

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

به دو زیگزال دوز و میاندوز کار ماهر نیازمندیم.
محدوه شهرک استقلال