استخدام زیگزاگدوز

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

زیگزاگدوز مـاهرتریکو خانم با تسویه نقدی و کار دائم و بیمه نیازمندیم

محدوده جمهوری ـ حافظ

66717369