استخدام زیگزاگ دوز و وسط کار

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

تعدادی زیگزاگ دوز و وسط کارنیازمندیم.

محدوده مترو حبیب الهی ـ دانشگاه شریف

0919558769266015580