استخدام قیچـی کـار

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

تعدادی قیچـی کـار جهت کـار پوشـاک زنـانه نیازمندیم

66958178