استخدام مزدی دوز تریکو

تمام وقت ادمین مداجاب در چرخکار ایمیل شغل

جزئیات شغل

  • سابقه کار مرتبط مهم نیست
  • جنسيت مهم نیست
  • حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز مهم نیست

توضیحات شغل

به تعدادی مزدی دوز تریکو( هودی تیشرت شلوار) نیازمندیم.

کار دایم تسویه نقدی.بازار تهران

تلفن: 0938992013702155153218

مهارت های مورد نیاز

شغل های دیگری که ممکن است بخواهید