استخدام مزدی دوز

تمام وقت ادمین مداجاب در خیاط ایمیل شغل

جزئیات شغل

  • سابقه کار مرتبط مهم نیست
  • جنسيت مهم نیست
  • حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز مهم نیست

توضیحات شغل

به تعدادی خیاط مزدی دوز شلوارزنانه تمیزدوزنیازمندیم

مزدعالی تسویه نقد

تلفن ثابت : 33879471

تلفن همراه : 09361443853

مهارت های مورد نیاز

شغل های دیگری که ممکن است بخواهید