استخدام مزدی دوز

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

مزدی دوز،  لبـاس کـار با تعداد بالای 10 چرخ تسویه نقدی

، با کاردائم از 20 تا 35هــــزارنیازمندیم.

محدوده 30 متــری جــی

50 55 96 66