استخدام میاندوزکار

تمام وقت ادمین مداجاب در میان دوز ایمیل شغل

جزئیات شغل

  • سابقه کار مرتبط مهم نیست
  • جنسيت مهم نیست
  • حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز مهم نیست

توضیحات شغل

میاندوز کار  جهت کار در تولیدی ورزشی نیازمندیم

حقوق ثابت + بیمه

تلفن همراه: 09367256075

شغل های دیگری که ممکن است بخواهید