استخدام میاندوز

تمام وقت ادمین مداجاب در میان دوز ایمیل شغل

جزئیات شغل

  • سابقه کار مرتبط مهم نیست
  • جنسيت خانم
  • حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز مهم نیست

توضیحات شغل

میاندوزکار و وسط کار  ماهر خانم نیازمندیم

تلفن ثابت: 66477020

شغل های دیگری که ممکن است بخواهید