استخدام میان دوزکار

۳ خرداد ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۳ خرداد ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

( میان دوزکارماهرآقا )جهت کارتریکو باحداقل حقوق4م تومان بصورت خطی خطی62تومان

55188760