استخدام وسط کارخانم تمام وقت ونیمه وقت

تمام وقت ادمین مداجاب در وسط کار ایمیل شغل

جزئیات شغل

  • سابقه کار مرتبط مهم نیست
  • جنسيت خانم
  • حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز مهم نیست

توضیحات شغل

وسط کارخانم تمام وقت 400 / 1 میلیون

و نیمه وقت 000 / 750 هزارتومان جهت تولیدی درکیانشهرنیازمندیم.

تلفن: 09199645022

مهارت های مورد نیاز

شغل های دیگری که ممکن است بخواهید