استخدام وسط کار

۹ خرداد ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۹ خرداد ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

به تعدادی وسط کار جهت کار تولیدی نیازمندیم.
محدوده پیروزی