استخدام وسط کار

تمام وقت ادمین مداجاب در وسط کار ایمیل شغل

جزئیات شغل

  • سابقه کار مرتبط مهم نیست
  • جنسيت خانم
  • حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز مهم نیست

توضیحات شغل

به تعدادی وسط کار خانم جهت پیراهن مردانه درمحیطی زنانه نیازمندیم .

بهشتی { مترومیرزای شیرازی}

تلفن ثابت : 88106001

تلفن ثابت : 88106002

مهارت های مورد نیاز

شغل های دیگری که ممکن است بخواهید