استخدام چرخکار لباس کاردوز

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

چرخکار لباس کاردوز در سیستم زنجیره ای با مزایای قانونی ( بیمه + عیدی + پاداش و

سنوات ) درآمدماهیانه بین 5 / 2 تا4م.

محدوده 30متــری جــی

50 55 96 66