استخدام چرخکار لباس کار

۳ خرداد ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۳ خرداد ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

چرخکار لباس کاردوز در سیستم زنجیره ای با مزایای قانونی ( بیمه + عیدی + پاداش

و سنوات ) درآمدماهیانه بین 5 / 2 تا4م نیازمندیم.

محدوده 30متــری جــی

50 55 96 66