استخدام چرخکار ماهر مانتو دوز و وسط کار

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

تعدادی چرخکار ماهر مانتو دوز و وسط کار خانم غیرسیگاری نیازمندیم.

محدوده جمالزاده جنوبی

0912622975766420351