استخدام چرخکار

تمام وقت ادمین مداجاب در چرخکار ایمیل شغل

جزئیات شغل

  • سابقه کار مرتبط مهم نیست
  • جنسيت خانم
  • حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز مهم نیست

توضیحات شغل

همکار خانم جهت کاردرتولیدی  کیف چرم

با سابقه چرخکاری  صنعتی نیازمندیم(درمحیطی زنانه)

تلفن همراه: 09210934750

شغل های دیگری که ممکن است بخواهید