الگوساز

۸ بهمن ۱۳۹۸

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۸ بهمن ۱۳۹۸
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

تولیدی پوشاک زنانه نیازبه افراد , 1 -الگوسازماهر2 -قیچی کارماهر 

3 – وردست برشکار بیمه مزایا

محدوده خاورشهر

09124030116