الگوساز

۲۵ فروردین ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

به تعدادی الگوساز مسلط به

نمونه دوزی جهت تریکو و نیمه

مجلسی نیازمندیم ( تماس یکهفته )

0912130400366958178