بخارکار

۲۰ اسفند ۱۳۹۸

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

بخارکارخانم , (تسویه هفتگی) نیازمندیم

محدوده خیام

0912510754655596726