بخـار کار

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

بخـار کار آقـا ( با بیمـه ) نیازمندیم

محدوده شهر قدس

46865333