برشکار، خیاط و چرخ کار

۲۶ فروردین ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۲۶ فروردین ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

به تعدادی نیروی جوان جهت خیاطی مردانه کت وشلوار نیازمندیم .شامل

برشکار و قیچی زن، چرخ کار، مبتدی .باسرویس ایاب ذهاب، واقع درکهریزک جاده

شورآباد.سرویس ازمتروشاهد میباشد.

محدوده شهر ری – عباس آباد

09196215193