برشکار و کمک برشکار

۳ اسفند ۱۳۹۸

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۳ اسفند ۱۳۹۸
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

برشکار و کمک برشکار جهت , تریکومردانه تسویه هفتگی , تماس تا یکهفته

(چهارراه استانبول)

33112526