برشکار

۲۱ بهمن ۱۳۹۸

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

به یکنفر برشکار ماهر , و وردست برشکار نیازمندیم

محدوده شهرقدس

09025593283