برشکار

۲۶ بهمن ۱۳۹۸

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

برشکار مجرب , پارچه پرده ای نیازمندیم 

  محدوده عبدل آباد

55879523