برشکار

۳۰ فروردین ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

 یک شرکت تولیدی

برشکار لبـاس مردانه مسلط به الگوسازی‌ و نمونه‌دوزی با بیمه ،

عیدی ، پاداش و سنوات نیازمندیم

50559666