برشکار

۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

به یک برشکارماهر جهت کاردرتولیدی مانتو نیازمندیم

66476052