برشکار

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

برشکار مجلسی و نیمه مجلسی بچگانه نیازمندیم

محدوده شهرک ابوذر

۰۹۱۲۴۰۸۶۷۵۴