برشکـار

۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

تعدادی وردست برشکـار خانم یا آقا مسلط به پارچه پهن کردن نیازمندیم

محدوده چهاردانگه – 6627 703 0912

6627703091255177284