بسته بند و وسط کار

۱۶ فروردین ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

به ۲نفر خانم جهت بسته بندی و وسط کاری در تولیدی پوشاک درمحیطی کاملا سالم

نیازمندیم باحقوقی مکفی

محدوده نازی آباد

55505719