خیاط خانگی

۱۹ فروردین ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

به تعدادی نیرو بابت خیاطی ساده در منزل نیازمندیم
محدوده بازار
09059267985