خیاط‌ راسته‌ دوز جهت‌ تولید‌ ماسک

۶ فروردین ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۶ فروردین ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

باعرض‌سلام،آماده‌قرارداد‌اجرتی‌با‌کارگاه‌داران‌محترم‌خیاطی‌‌جهت‌تولید‌ماسک‌‌،نیازمند‌خیاط‌

راسته‌دوز‌‌ترجیحا‌اگر‌اکیپی‌باشند‌خیلی‌بهتر‌است.کارگاه‌داران‌و‌خیاطان‌محترم‌تماس‌بگیرند‌

فکر‌کنم‌باهم‌کنار‌بیاییم.

محدوده بازار

09122240299