خیاط‌ و وسط‌کار‌

۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

مجموعه‌‌تولیدی‌پوشاک‌پانیذ‌‌

جهت‌تکمیل‌کادر‌خود‌اقدام‌به استخدام‌تعدادی‌خیاط‌خانم‌وآقا-وسط‌کار‌خانم‌وآقا‌مینماید

کار‌دائم-حقوق‌مکفی‌وپرداخت‌حقوق‌هفتگی – (دارای‌محدودیت‌سنی‌تا۴۰سال)

ودرصورت‌مورد‌قبول‌قرار گرفتن‌بعداز‌سه‌ماه‌بیمه‌میشوید

مجموعه‌پانیذ‌با‌سابقه‌درخشان‌در‌امر‌تولید‌پوشاک‌زیر‌زنانه

از‌شما‌عزیزان‌که‌مایل‌به‌همکاری‌باشند‌دعوت‌مینماید

ساعت‌تماس‌جهت‌مصاحبه‌از‌ساعت‌۸صبح‌لغایت۶بعد

از‌ظهرلطفا‌فقط‌باشماره‌ثابت(۳۳۸۰۲۲۲۷-۳۳۱۵۴۳۱۸)

تماس‌بگیرید‌باتشکر‌مجموعه‌پانیذ

۰۹۱۲۶۱۱۱۵۵۰