خیاط

۱۷ فروردین ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

تعدادی دوزنده چرخ کار جهت تولیدی پوشاک نیازمندیم

محدوده مولوی

09383551181