خیاط

۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

به یک خیاط ماهرخانم یا آقاجهت دوخت زنانه نیازمندم با درصد عالی فوری نیازمندیم
محدوده شهرک غرب