خیاط

۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

خیاط خانوم ماهر زیگزال و راسته دوز نیازمندیم

محدوده فلاح

۰۹۹۱۱۰۰۵۱۴۵