راستـه دوز(تریکو)

۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

راستـه دوز (تریکو) جهت کار در کمپانی پوشاک 
– مـــــزد عـالـی
– محیـط منـاسب
– تسـویه نقـدی
تمـاس تـا یکهفتـه
( شهـرک کـاروان )
33861199