زیگزال‌دوز

۳۰ فروردین ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

زیگزال‌دوز،میاندوزکاروچرخکار تریکو خانم یا آقا

زیگزال‌خطی80چرخکاری‌خطی90

حوالی‌ میدان خراسان

09192117274