زیگزال دوز، چرخکار و میاندوز کار

۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

خانم با حقوق ماهیانه و بیمه تامین اجتماعی نیازمندیم